Zakazane Miasto – jedna z największych atrakcji Pekinu

Zakazane Miasto to dawny pałac cesarski dynastii Ming i Qing, znajdujący się w centrum Pekinu, który został zbudowano w latach 1406–1420. W roku 1912 w części Zakazanego Miasta powstało muzeum, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Zakazane Miasto – krótki opis.

Pałac otoczony jest murem obronnym z wieżami przykrytymi charakterystyczną dla całego kompleksu żółtą dachówką oraz fosą.  Na obszarze o długości 960 m i szerokości 760 m wzniesiono 800 pałaców i wiele mniejszych pawilonów. Pałac i sąsiadujące parki z trzema sztucznymi stawami tworzą całościową, zamkniętą kompozycję.

Za Bramą Południową i Bramą Najwyższej Harmonii znajduje się kompleks trzech hal tronowych. Pierwszy jest Pawilon Najwyższej Harmonii (Taihedian), zbudowany w 1627, następnie mniejszy pawilon Zhonghedian i Baohedian, czyli sala audiencji. W pawilonie Taihedian odbywały się uroczystości koronacyjne, z okazji urodzin cesarza i Nowego Roku. Są one utrzymane w szczęśliwych w chińskiej symbolice kolorach: czerwonym i żółtozłotym.

Za częścią oficjalną, oddzielona murem i bramą Qianqingmen znajduje się część prywatna złożona z trzech obiektów: pałacu Qiangqinggong (Pałac Niebiańskiej Czystości), pałacu Kunninggong (Pałac Ziemskiego Spokoju) oraz pawilonu Jiaotaidian (Sala Jedności).

Pałace rodziny cesarskiej, konkubin cesarskich są w północnej części kompleksu. W południowej części, na wschód i na zachód od Taihedian są budynki administracji cesarskiej.

Pałac był częścią większej całości zabudowań cesarskich, gdzie na zachód od niego znajdowały się parki wokół trzech sztucznych jezior. Północny Park Beihai jest udostępniony dla turystów.

W 1987 roku obiekt został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Dodaj komentarz